Zmiana studium

Zmiana studium

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN

Ogłoszenie Burmistrza Szubina     o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin w ramach przeprowadzenia [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN

Ogłoszenie Burmistrza Szubina   O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN         Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy SZUBIN W ramach przeprowadzenia [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN

 Obwieszczenie Burmistrza Szubina     O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZUBIN     Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy [...]

metryczka