Wykonanie budżetu - 2015

Wykonanie budżetu - 2015

Informacja za 2015 r.

Informacja zawiera: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST, Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, środkach na finansowanie wydatków z udziałem środków o [...]

metryczka