Komunikaty dla wyborców i mężów zaufania

Komunikaty dla wyborców i mężów zaufania

Komunikat dla wyborców

Urząd Miejski w Szubinie zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców, uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Spis będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek [...]

Komunikat

Informuję, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu:Obwodowej Komisji  Wyborczej nr 1 w SzubinieObwodowej Komisji  Wyborczej nr 2 w Szubinie Obwodowej Komisji  Wyborczej nr 4 w SzubinieObwodowej Komisji  Wyborczej nr 5 w [...]

Informacje dla wyborcy dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

INFORMACJE  DLA WYBORCYdotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegozarządzonych na dzień 25 maja 2014r.:1. Właściwy dla mieszkańców Gminy Szubin okręg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego – Nr 2.2. Lokale [...]

metryczka