Akty prawne

Akty prawne

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie nr 0050.1.48.2014 Burmistrza Szubina z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 [...]

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie nr 0050.1.25.2014 Burmistrza Szubina z dnia 4 marca 2014 w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. [...]

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie nr 0050.1.24.2014 Burmistrza Szubina z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej do [...]

metryczka