2014

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2014

Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.15.2014)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 22.12.2014 r.Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.19.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.12.2014 r.            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.18.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.11.2014 r.          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.10.2014 r.               Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.10.2014 r.          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.15.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.10.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.09.2014 r.             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.14.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.09.2014 r.                  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.09.2014 r.                 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.12.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.09.2014 r.                 Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.11.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.08.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.10.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.07.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.9.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.07.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.07.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.7.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.07.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.5.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.06.2014 r.            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.6.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.06.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.2.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.06.2014 r.             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.24.2013)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.04.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.3.2014)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.04.2014 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2014)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 28.03.2014 r.Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.1.2014)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 28.03.2014 r.Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.26.2013

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.03.2014 r.         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.25.2013

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.03.2014 r.          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.23.2013

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.02.2014 r.             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

metryczka