Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA ws. Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin na lata 2013-2028.

  Obwieszczenie BURMISTRZA SZUBINA          Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie_z_uzasadnieniem

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin na lata 2013-2028 aktualizacja [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA       Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin”     Na podstawie [...]

Uchwała nr XXXIV/266/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2013-2028

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2013-2028. [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przyjęcia uchwały o założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2013-2028

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA           Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA I GMINY SZUBIN NA LATA 2013-2028

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu   PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA I GMINY SZUBIN NA LATA [...]

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Formularz karty SIOS 1. Numer karty / rok 025/2013 2. Rodzaj dokumentu [...]

Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Formularz karty SIOS 1. Numer karty / rok 024/2013 2. Rodzaj dokumentu [...]

metryczka