2013

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2013

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.21.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 13.11.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.20.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 12.11.2013 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.22.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 16.10.2013 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.15.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 09.10.2013 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 07.10.2013 r.              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 04.10.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 10.09.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.14.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 09.09.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.12.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 09.09.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.9.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 26.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.7.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 26.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.6.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 23.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 22.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.3.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 09.07.2013 r.        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.11.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 08.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.5.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.07.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.2.2013)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 26.06.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina z dnia 17.04.2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 4, znak: GP.RZP.6733.15.2012 z dnia 22.02.2013 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 17.04.2013 r.                  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.15.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 22.02.2013 r.            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 28.01.2013 r.             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 23.01.2013 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.2.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 21.01.2013 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publiczego (GP.RZP.6732.1.2012)

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 15.01.2013 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

metryczka