2011

2011

Audyt energetyczny budynku Urzędu Miasta Szubin ul. Kcyńska 12

Zadanie polegało na sporządzeniu audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora [...]

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

Zadanie polegało na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku szkoły tj. ocieplenie ścian styropianem i stropodachu wełna mineralną, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca [...]

metryczka