2012

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-107/09)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 27.12.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-132/10)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.12.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.14.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.12.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 07.11.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.12.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.10.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.10.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 11

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.10.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.10.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.09.2012 r.       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.9.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 03.09.2012 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.07.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.7.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 29.06.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP.RZP.6733.6.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 21.06.2012 r.   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.3.2012)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.06.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2011)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 07.05.2012 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o zawiadomieniu przed wydaniem decyzji w sprawie wznowienia postępowania dot. decyzji Nr 19, znak GP.RZP.6733.8.2011., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 30.03.2012 r.              Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.1.2012)

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINAz dnia 28.03.2012 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.63.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.02.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.02.2012 r. Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4, w związku z art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.65.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.01.2012 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

metryczka