2011

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2011

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 65 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.60.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 30.12.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 64 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.59.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.12.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 63 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.62.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 22.12.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 62 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.56.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.10.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61 zmieniającej decyzję nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.57.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 60 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.30.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 59 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.38.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 58 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.41.2011 )

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 57 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.36.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 56 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.20.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 55 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.22.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 05.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 54 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.37.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 53 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.34.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 52 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.32.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 51 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.31.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 50 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.50.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 49 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.29.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 48 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.39.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.08.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 47 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.54.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 46 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.14.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 28.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 45 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.53.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 44 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.48.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 43 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.42.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 42 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.40.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 41 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.35.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 26.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 40 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.52.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 39 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.43.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 38 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.33.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 37 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.28.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 25.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 36 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.47.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 21.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 35 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.46.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 34 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.44.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 18.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 33 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.21.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 32 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.19.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 31 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.18.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 29 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.45.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 30 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.11.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 28 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.25.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 27 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.25.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 26 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.25.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.24.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.12.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.17.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.16.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.15.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.8.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18 zmieniającej decyzję Nr 14 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak:GP.RZP.6733.55.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.27.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 01.07.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.9.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.06.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.10.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 20.05.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.7.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 06.05.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.6.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.05.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.4.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.04.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-725/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 31.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.5.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 16.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-417/08/09/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 14.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.2.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-736/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 10.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.1.2011)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-674/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.03.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-634/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 08.02.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-695/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 04.02.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-558/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 13.01.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP/RZP.7331-672/10/11)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.01.2011 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

metryczka