Wyniki zamówień z wolnej ręki

Wyniki zamówień z wolnej ręki

Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia na ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI ORAZ GARAŻU NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z NADBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE

ZAWIADOMIENIE O NIEUDZELENIU ZAMÓWIENIA   Na podstawie art. 67  ust. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) informuję, że w postępowanie prowadzone w trybie [...]

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI DOTYCZĄCEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA DODATKOWEGO ZWIĄZANEGO Z WYKONANIEM PRZEBUDOWY RYNKU I PRZYLEGŁYCH ULIC WRAZ Z POPRAWĄ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W SZUBINIE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam o wyborze oferty złożonej przez Lidera Konsorcjum KONOSA [...]

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia dodatkowego związanego z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie

Znak: GP/RIPE.3411/21/10 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam o wyborze oferty złożonej [...]

metryczka