Wykonanie budżetu - 2010

Wykonanie budżetu - 2010

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.

1) W zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [...]

Uchwał Nr 19/S/2011 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Uchwała Nr 19/S/2011 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z [...]

Informacja z wykonania budżetu gminy Szubin za I półrocze 2010 r.

zarządzenia Nr 0151-119/10 Burmistrza Szubina z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Szubin oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze [...]

metryczka