2009

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 28 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-284/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 28 znak GP/RZP.7331-285/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 11 w miejscowości Kołaczkowo, na terenie działek nr 48/4, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 27 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-197/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 27 znak GP/RZP.7331-197/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie części działki nr 485 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 26 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-284/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 26 znak GP/RZP.7331-284/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek br 2218/7, 2218/21, 2218/25, 2218/12, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-30/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25 znak GP/RZP.7331-30/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz drogi wewnętrznej na terenie części działki nr 801/2 w [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-182/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 24 znak GP/RZP.7331-182/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 157/3, 159/3, 182/1, 184/3, 209, 204/1, 203/3, 168, 169/3, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-25/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23 znak GP/RZP.7331-25/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn elektroenergetycznej na terenie działek nr 364, 417, 210 i 211/7 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-40/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22 znak GP/RZP.7331-40/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn elektroenergetycznej na terenie działek nr 208/4, 224, 208/3, 208/6, 41/1, 30/1 i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-526/08/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21 znak GP/RZP.7331-526/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku służby zdrowia na cele administracji [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-570/08/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 20 znak GP/RZP.7331-570/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki na terenie części działki nr 3023 w miejscowości Smolniki. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19 znak GP/RZP.7331-568/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz budowie zastawki na terenie części działki nr 3046/1 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18 znak GP/RZP.7331-567/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie zbiornika retencyjnego na terenie części działki nr 3268/2 w miejscowości Pińsko. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17 znak GP/RZP.7331-566/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie zbiornika retencyjnego na terenie części działki nr 3248/1 w miejscowości Łachowo. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16 znak GP/RZP.7331-565/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz budowie zastawki na terenie części działki nr 3246/3 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15 znak GP/RZP.7331-564/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grobli na terenie części działki nr 3133 w miejscowości Samoklęski Małe. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14 znak GP/RZP.7331-563/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz budowie zastawki na terenie części działki nr 3245 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13 znak GP/RZP.7331-561/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz budowie zastawki na terenie części działki nr 3170/5 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12 znak GP/RZP.7331-560/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz budowie zastawki na terenie części działki nr 3170/5 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11 znak GP/RZP.7331-559/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie zbiornika retencyjnego na terenie części działki nr 3051/2 w miejscowości Drogosław. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10 znak GP/RZP.7331-558/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie zbiornika retencyjnego na terenie części działki nr 3050/1 w miejscowości Drogosław. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-31/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9 znak GP/RZP.7331-31/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 1367/2, 1367/1, 2298, 2296, 2299, 2294/2 w [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-24/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8 znak GP/RZP.7331-24/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn elektroenergetycznej na terenie działek nr 535/8, 539/3 i 533/11 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7 znak GP/RZP.7331-610/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącego budynku szkoły oraz budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-166/08/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6 znak GP/RZP.7331-166/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjno-pomiarową Io w Łochowie relacji [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-586/08/09)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4 znak GP/RZP.7331-586/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i rozbudowie linii napowietrznej na terenie działek nr 87/16, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3 znak GP/RZP.7331-600/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej relacji Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+177 do km 1+377 na terenie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2 znak GP/RZP.7331-490/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podczyszczalnią wód deszczowych [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1 znak GP/RZP.7331-387/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki nr 214/1 w miejscowości Zalesie. [...]

metryczka