Likwidacja

Likwidacja

Komisja Likwidacyjna grudzień 2018

Komisja Likwidacyjna podaje do publicznej wiadomości informację z dnia 06.12.2018 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, które zostały zlikwidowane w 2018 r. Wszystkie przedmioty wraz z numerem inwentarzowym i opisem [...]

Sprzedaż majątku ruchomego

Komisja Likwidacyjna działająca na podstawie zarządzenia NR 120.25.2017 Burmistrza Szubina z dnia 5 czerwca 2017 w sprawie gospodarki środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz [...]

metryczka