Wykonanie budżetu - 2009

Wykonanie budżetu - 2009

Uchwała Nr 4/S/2010 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2010 roku

Uchwała Nr 4/S/2010 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2009 rok

zarządzenia Nr 0151-28/10 Burmistrza Szubina z dnia 18 marca 2010 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2009 rok. [...]

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za III kw 2009

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za III kw 2009 r. [...]

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za II kw 2009

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za II kw 2009 r. [...]

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I kw 2009

Ogólne dane z wykonania budżetu gminy za I kw 2009 r. [...]

metryczka