Pracownicy Urzędu (i osoby decyzyjne)

Pracownicy Urzędu (i osoby decyzyjne)

Piotr Milik - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe - Piotr Milik: [...]

Katarzyna Janicka - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Katarzyny Janickiej: [...]

Wioletta Borys-Stachowiak - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Szubina Wioletty Borys-Stachowiak: [...]

Paweł Wypych - oświadczenia majątkowe:

Oświadczenia majątkowe Pawła Wypycha: [...]

Oświadczenia majątkowe Lidii Zielińskiej

 Oświadczenia majątkowe Lidii Zielińskiej: [...]

Oświadczenia majątkowe Beaty Rucińskiej:

oświadczenia majątkowe Beaty Rucińskiej: [...]

Maciej Chłapek - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Macieja Chłapka: [...]

Krystyna Sichel - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Szubina Krystyny Sichel: [...]

Artur Michalak - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Szubina Artura Michalaka: [...]

Genowefa Szpeyer - oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Genowefy Szpeyer: [...]

Maciej Lisowski - oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe Macieja Lisowskiego: [...]

Małgorzata Junyk - oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe Małgorzaty Junyk: [...]

Magdalena Jęziorowskia - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Magdaleny Jęziorowskiej: [...]

Janusz Nowakowski - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Janusza Nowakowskiego: [...]

Ranata Kabulla - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Renaty Kabulla: [...]

Monika Heinich - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Moniki Heinich: [...]

Wiesław Stepczyński - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Wiesława Stepczyńskiego: [...]

Adam Hak - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Adama Haka: [...]

Mariola Nosal - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Marioli Nosal: [...]

Iwona Kubiak - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Iwony Kubiak: [...]

Lidia Stasiak - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Lidii Stasiak: [...]

Alina Gordon - Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Aliny Gordon: [...]

Kamila Czechowska - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Kamili Czechowskiej: [...]

Mirosław Rzeszowski - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Mirosława Rzeszowskiego: [...]

Marek Nowicki - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Marka Nowickiego:   [...]

Danuta Nowicka - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Danuty Nowickiej: [...]

Irena Mastalerz - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Ireny Mastalerz: [...]

Zbigniew Behnke - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zbigniewa Behnke: [...]

Gabriela Rojek - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Gabrieli Rojek: [...]

Renata Michalak - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Renaty Michalak: [...]

Krzysztof Badura - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Krzysztofa Badury: [...]

Wioletta Martek - oświadczenia majatkowe

Oświadczenia majątkowe Wioletty Martek: [...]

Mariusz Piotrkowski - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego: [...]

metryczka