Wyniki zamówień do 30 000 euro

Wyniki zamówień do 30 000 euro

Protokół uproszczony z postępowania na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Protokół uproszczony z postępowania na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, [...]

Protokół uproszczony z postępowania.

Protokół uproszczony z postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropterologicznej dla zadania pn.:"Kompleksowa termomodernizacja budynków świetlic w Retkowie i Żędowie." [...]

protokół uproszczony - tonery do kserokopiarek

Protokół uproszony z postępowania na dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. [...]

Protokół uproszczony - tonery do drukarek

Protokół uproszczony z postępowania na dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie materiałów eksploatacyjnych do drukarek.  [...]

Protokół uproszczony

Protokół uproszony z postępowania na zakup i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie przenośnego sprzętu nagłośnieniowego. [...]

Wynik postępowania na świadczenie usługi telekomunikacyjnej na

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na świadczenie usługi telekomunikacyjnej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Szubin poniżej zamieszczono zawiadomienie o wyniku postępowania  [...]

Wynik zapytania ofertowego na transport i unieszkodliwianie azbestu

Wynik zapytania ofertowego na transport i unieszkodliwianie azbestu. [...]

Protokół uproszczony z postępowania

Protokół uproszczony z postępowania na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek. [...]

Protokół uproszczony z postępowania na zakup i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie wyposażenia lokali wyborczych.

Protokół uproszczony z postępowania na zakup i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie wyposażenia lokali wyborczych. [...]

Protokół uproszczony z postępowania - tablice informacyjne

Protokół uproszczony z postępowania na wykonanie oraz montaż 4 tablic informacyjnych zewnętrznych wolnostojących. [...]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU I PRODUKCJI FILMU DOKUMENTALNEGO W JAKOŚCI HD

WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU I PRODUKCJI FILMU DOKUMENTALNEGO (PROMOCYJNO-EDUKACYJNEGO) W JAKOŚCI HD NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI OPERACJI PN. „REALIZACJA FILMU EDUKACYJNO-PROMOCYJNEGO SZKLANY TUR WCZORAJ I DZIŚ ORAZ [...]

Protokół uproszczony z postępowania (krzesła obrotowe NS Leon GTP2)

Protokół uproszczony z postępowania na dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie 7 sztuk krzeseł obrotowych NS Leon GTP2 [...]

Protokół uproszczony z postępowania - tonery do drukarek

Protokół uproszczony z postępowania na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Szubinie. [...]

Protokół uproszczony z postępowania - tonery do kserokopiarek

Protokół uproszczony w postępowania na dostarczenie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek w Urzędzie Miejskim w Szubinie. [...]

Protokół uproszony z postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na zakup portalu internetowego w ramach projektu pn: "Promocja Marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. "OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO DLA CENTRALNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA"

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14 000 euro pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralno – zachodniej części miasta Szubina [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. "Zorganizowanie 14 dniowych kolonii letnich z ofertą socjoterapeutyczną nad morzem dla dzieci od 8 do 13 lat"

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Zorganizowanie 14 dniowych kolonii letnich z ofertą socjoterapeutyczną nad morzem dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat". [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania (dotyczy: postępowania pn. "Zorganizowanie kolonii letnich na morzem z ofertą socjoterapeutyczną dla dzieci od 8 do 13 lat")

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Zorganizowanie 14 dniowych kolonii letnich z ofertą socjoterapeutyczną nad morzem dla dzieci od 8 do 13 lat". [...]

Protokół uproszczony z postępowania - dotyczy postępowania pn. wiadczenia usług w zakresie: transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o kodzie 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest...

PROTOKÓŁ UPROSZCZONY Z POSTĘPOWANIA Dotyczy: ofert dotyczących świadczenia usług w zakresie: transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o kodzie 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest w tym: - płyty [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy postępowania pn. Dostawa serwera z oprogramowaniem

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Dostawa serwera z oprogramowaniem". [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania - dotyczy postępowania pn. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Szubin

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Szubin". [...]

Zaproszenie do składania ofert na OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI ZAMOŚĆ, GMINA SZUBIN

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniau do 14000 euro pn. "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Zamość, gmina Szubin" [...]

Zaproszenie do składania ofert na segregację odpadów na terenie gminy i miasta Szubin

WYNIK POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro pn. "Segregacja odpadów na terenie gminy i miasta Szubin". [...]

Zaproszenie do składania ofert na wywóz nieczystości ciekłych z terenów posesji będących własnością Gminy Szubin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

WYNIK POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro pn. "Wywóz nieczystości ciekłych z terenów posesji będących własnością Gminy Szubin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r." [...]

wynik postępowania - oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a w Szubinie

INFORMACJA O WYNIKU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 euro pn. wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków przy ul. Kcyńskiej 12 i 12a w Szubinie. [...]

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na dostawę kserokopiarki

Informacja o wyniku postępowania Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. dostawa kserokopiarki. [...]

Wynik - OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW ZALEWOWYCH WSI ZAMOŚĆ GMINA SZUBIN

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zalewowych wsi Zamość gmina Szubin". [...]

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na wykonanie adaptacji projektu budowlanego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Rynarzewie

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Wykonanie adaptacji projektu budowlanego na budowę kompleksu sportowego >Moje Boisko Orlik 2012< w Rynarzewie". [...]

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie, Gmina Szubin

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert w postępowaniu do 14000 euro pn. "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 43/10 w Żurczynie gmina Szubin". [...]

DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

zaprasza do składania ofertNA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. "Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wielskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie."

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14000 euro pn. "Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wiejskiej, [...]

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wielskiej, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Nakielskiej, Browarnej i Glinicy w Szubinie

Zawiadomienie o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14000 euro pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wielskiej, [...]

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni odgazowujących, rowu opaskowego, stawów odparowujących służących rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Godzimierzu

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni odgazowujących, rowu opaskowego, stawów odparowujących służących rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w [...]

Wynik postępowania - wykonanie przeglądu okresowego świetlic wiejskich, remiz OSP, budynków biurowych, gospodarczych i garaży oraz budynków mieszkalnych

Wynik postępowania - wykonanie przeglądu okresowego świetlic wiejskich, remiz OSP, budynków biurowych, gospodarczych i garaży oraz budynków mieszkalnych [...]

Protokół uproszczony z postępowania - wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Szubin z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w pogotowiu dla bezdomnych zwierząt

PROTOKÓŁ UPROSZCZONY Z POSTĘPOWANIA Nazwa i adres Zamawiającego: BURMISTRZ SZUBINA ul. KCYŃSKA 12, 89-200 SZUBIN Przedmiot zamówienia: wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Szubin z przetransportowaniem i [...]

Protokół uproszczony z postępowania - wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich

PROTOKÓŁ UPROSZCZONY Z POSTĘPOWANIA Nazwa i adres Zamawiającego: BURMISTRZ SZUBINA ul. KCYŃSKA 12, 89-200 SZUBIN Przedmiot zamówienia: wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich Wartość szacunkowa zamówienia: [...]

Protokół uproszczony z postępowania - wykonanie i wymiana okien i drzwi z PCV w świetlicach wiejskich

PROTOKÓŁ UPROSZCZONY Z POSTĘPOWANIA Nazwa i adres Zamawiającego: BURMISTRZ SZUBINA ul. KCYŃSKA 12, 89-200 SZUBIN Przedmiot zamówienia: - wykonanie i wymiana okien i drzwi z PCV w świetlicach wiejskich Wartość szacunkowa [...]

Protokół z postępowania (wykonanie przeglądu okresowego (5-letniego) budynków mieszkalnych i budynku użytkowego, będących własnością Gminy Szubin)

PROTOKÓŁ UPROSZCZONY Z POSTĘPOWANIA 1. Nazwa i adres Zamawiającego: BURMISTRZ SZUBINA ul. KCYŃSKA 12, 89-200 SZUBIN 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie przeglądu okresowego (5-letniego) budynków mieszkalnych i budynku [...]

metryczka