Wykonanie budżetu - 2008

Wykonanie budżetu - 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2008 rok

zarządzenia Nr 0151-28/09 Burmistrza Szubina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2008 rok. [...]

metryczka