Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia do 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu".

Burmistrz Szubina zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II"

Burmistrz Szubina zaprasza do złożenia oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II"

Burmistrz Szubina zaprasza do złożenia oferty na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach garażowych oraz szatni w remizie strażackiej OSP Szubin przy ul. Paderewskiego w Szubinie.

Gmina Szubin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach garażowych oraz szatni w remizie strażackiej OSP Szubin przy ul. Paderewskiego 12 w Szubinie. [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie".

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. [...]

zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru

Burmistrz Szubina zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji nadzoru dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie".

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kowalewie". [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie".

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rynarzewie". [...]

Zaproszenie do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów". [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe" [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Burmistrz Szubina zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie i jednostek organizacyjnych gminy w 2017 [...]

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA ZADANIA PN. "ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TURZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych"Dokumentacja [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA UL. ORZESZKOWEJ I SPORTOWEJ W SZUBINIE"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie"._________________________________________________________________________Wyniki z [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU-RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Prace konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie". [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu". [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: REWITALIZACJA PLAŻY I MIEJSCA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W WĄSOSZU

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie sprzętu nagłaśniającego.

Burmistrz Szubina zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie sprzętu nagłaśniającego. [...]

Konkurs na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”

Uwaga:Burmistrz Szubina uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 listopada [...]

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznych usług telekomunikacyjnych dla Gminy Szubin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Szubin.

UWAGA!W związku z licznymi pytaniami oferentów do zaproszenia do złożenia oferty i koniecznością przygotowania odpowiedzi Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 8 września 2016 roku do godz. 9:00Odpowiedzi na [...]

Ogłoszenie o konkursie na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie".

Burmistrz Szubina zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w [...]

Zaproszenie do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubi [...]

„ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE PRZY UL. TYSIĄCLECIA W SZUBINIE I „ROZBIÓRKA GARAŻY 1 I 2 PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W SZUBINIE”

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie i rozbiórkę garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie.Uwaga! powyższe zdjęcia zostały skompresowane i [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE

 Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie. zamówienie nr ZP.271.Z.6.2016 [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 18

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.; Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ulicy Kościuszki 18zamówienie ZP.271.Z.5.2016 [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie" - zamówienie nr ZP.271.Z.3.2016 [...]

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOWALEWIE

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Kowalewie zamówienie nr ZP.271.Z.4.2016  [...]

Wykonanie i remont chodników, zjazdów i pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na wykonanie i remont chodników, zjazdów oraz pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin. [...]

Zaproszenie do składania ofert - zestaw nagłośnieniowy

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie zestawu nagłośnieniowego Behringer EPA900.Poniżej znajduje się zaproszenie oraz formularz cenowy. [...]

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Szubinie.W załączeniu zaproszenie, formularz ofertowy oraz wzór umowy.zalacznik - z dnia 24.12.2015 r.W związku z omyłkami w [...]

Zaproszenie do składania ofert na materiały eksploatacyjne do kserokopiarek.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.W załączniku znajduje się zaproszenie, formularz ofertowy oraz wzór umowy.zalacznik - z dnia [...]

Zaproszenie do składania ofert na materiały eksploatacyjne do drukarek

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek do Urzędu Miejskiego w Szubinie.W załączniku znajduje się zaproszenie, formularz ofertowy oraz wzór umowy.załącznik - z dnia 24.12.2015 [...]

Zaproszenie do składania ofert - publiczny dostęp usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych)

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na publicznym świadczeniu usługi telekomunikacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Szubin. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie audytów energetycznych

dla zadań pn.:Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej,Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie. [...]

Zaproszenie do składania ofert na "Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „Transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin” [...]

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na" "Demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin".   [...]

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów reklamowych z okazji 650-lecia miasta Szubina.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na zakup materiałów reklamowych z okazji 650-lecia miasta Szubina. [...]

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Szubinie materiałów eksploatacyjnych do drukarek. [...]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy książkowych na 2015 rok.

Burmistrz Szubina zaprasza do składania ofert na wykonanie 130 sztuk kalendarzy książkowych na 2015 rok. [...]

metryczka