Wykonanie budżetu - 2006

Wykonanie budżetu - 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2006 rok

zarządzenia Nr 0151-34/07 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2006 rok. [...]

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006r

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku 1 2 3 A. DOCHODY 36.828.502,00 29.796.691,28 B. WYDATKI (B1+B2) 42.900.644,00 [...]

Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006r

Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku 1 2 3 A. DOCHODY 36 526 155,00 20 099 898,92 B. WYDATKI (B1+B2) 42 598 [...]

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku 1 2 3 A. DOCHODY 36 277 807 10 631 297 B. WYDATKI (B1+B2) 42 349 949 8 825 037 [...]

metryczka