Budżet na 2006


uchwała budżetowa (2012kB) pdf - Uchwała Nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubina na 2006 rok.

Uchwała Nr 14/D/2006 (107kB) pdf Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szubin na 2006 rok wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu.


Zmiany:

pobierz - Uchwała Nr XXXIV/274/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXXV/283/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXXVI/288/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXXVII/294/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 maja 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXXVIII/297/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXXIX/302/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 1 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XL/305/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 września 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-86/06 Burmistrza Szubina z dnia 20 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu.
pobierz - Uchwała Nr XLI/311/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 października 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr XLII/316/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-109/06 Burmistrza Szubina z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok z tytułu otrzymanych decyzji oraz przeniesień w planach wydatków w ramach działu.
pobierz - Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr III/19/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.
pobierz - Uchwała Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.


Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006r.
Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006r.
Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006r.
Informacja (187kB) pdf z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

metryczka


Wytworzył: Michał Moniak (16 stycznia 2006)
Opublikował: Michał Moniak (16 stycznia 2006, 07:56:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (25 listopada 2008, 13:58:14)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6446