Budżet na 2005


uchwała budżetowa cz. 1 (1979kB) pdf
uchwała budżetowa cz. 2 (423kB) pdf
- Uchwała Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.

Uchwała Nr 18/D/2005 (120kB) pdf Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szubin na 2005 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu.

Uchwała Nr 29/D/2005 (139kB) pdf Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szubin na 2005 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu.


Zmiany:
pobierz - Uchwała Nr XXIII/213/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-25/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.
pobierz - Uchwała Nr XXIV/218/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-35/05 Burmistrza Szubina z dnia 31 marca 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu.
pobierz - Uchwała Nr XXV/220/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 kwietnia 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-48/05 Burmistrza Szubina z dnia 2 maja 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu.
pobierz - Uchwała Nr XXVI/228/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 maja 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-67/05 Burmistrza Szubina z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu.
pobierz - Uchwała Nr XXVII/231/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXVI/228/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 maja 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXVII/232/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 sierpnia 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-102/05 Burmistrza Szubina z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.
pobierz - Uchwała Nr XXIX/245/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 września 2005 roku o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-123/05 Burmistrza Szubina z dnia 4 października 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-132/05 Burmistrza Szubina z dnia 21 października 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach dzialu oraz zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.
pobierz - Uchwała nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 października 2005 o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Uchwała nr XXXI/256/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2005 o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-147/05 Burmistrza Szubina z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.
pobierz - Uchwała Nr XXXII/263/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 grudnia 2005 o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Zarządzenie Nr 0151-154/05 Burmistrza Szubina z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2005 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.
pobierz - Uchwała Nr XXXIII/267/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia z dnia 29 grudnia 2005 o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.
pobierz - Uchwała Nr XXXVI/287/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szubina z tego tytułu.


Informacja (90kB) pdf z wykonania budżetu gminy za rok 2005
Sprawozdanie (3224kB) pdf z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2005 rok.

metryczka


Wytworzył: Michał Moniak (17 stycznia 2004)
Opublikował: Michał Moniak (17 stycznia 2005, 08:59:58)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (23 sierpnia 2010, 10:57:59)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7000