Wyniki przetargów (sprzed 2004 roku)

Wyniki przetargów (sprzed 2004 roku)

ogłoszenie o wyniku

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZUBIN zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wycenę obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez HRM HENDLER RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE Rafał Hendler z [...]

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZUBIN

  BURMISTRZ   GMINY  I  MIASTA  SZUBIN zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału szkółkarskiego, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie [...]

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZUBIN

  BURMISTRZ  GMINY  I  MIASTA  SZUBIN zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicach Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie, [...]

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZUBIN

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA SZUBIN zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład [...]

GMINNA SPÓŁKA WODNA W SZUBINIE

  GMINNA SPÓŁKA WODNA W SZUBINIE zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji doprowadzalnika "D" na obiekcie Noteć I, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawstwo Instalacji Wod.-Kan. i [...]

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI W SZUBINIE

  MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I REKREACJI W SZUBINIE zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Szubin: 1. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Królikowie, Gimnazjum Nr 1 w Szubinie [...]

metryczka