Uchwała nr VI/29/11Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 17 marca 2011w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Szubin na 2011 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 175, poz. 1457, Nr 81 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/29/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17 marca 2011


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Szubin na 2011 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. "c" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 175, poz. 1457, Nr 81 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:pobierz zeskanowaną uchwałę (92kB) pdf


Uwaga!

Akt uchylony uchwałą Nr VII/32/11.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (29 marca 2011, 07:58:16)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (2 lipca 2020, 07:13:58)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909