Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze uchwały »Uchwała nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.

Uchwała nr XLIII/544/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Uchwała nr XLIII/543/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała nr XLIII/542/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2018 rok.

Uchwała nr XLIII/541/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin.

Uchwała nr XLIII/540/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała nr XLIII/539/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała nr XLIII/538/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Szubin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie.

Uchwała nr XLIII/537/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, Gmina Szubin.

Uchwała nr XLIII/536/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2018.

Uchwała nr XLIII/535/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto.

Uchwała nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.

Uchwała nr XLII/533/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Uchwała nr XLII/532/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia gruntów stanowiących mienie Gminy Szubin na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XLII/531/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin.

Uchwała nr XLII/530/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo.

Uchwała nr XLII/529/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.

Uchwała nr XLII/527/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin.

Uchwała nr XLII/526/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Szubinie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij