2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.63.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
23.11.2021 r.

        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV  wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 92/2, 92/4, 241/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska, przez:
 
1.   Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowienie znak: ZDP.420.188/2021 z dnia 05.11.2021 r., (wpływ: 12.11.2021 r.),
2.  Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.29.2021.TZ z dnia 09.11.2021 r., (wpływ: 17.11.2021 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (23 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 listopada 2021, 14:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552