2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 73 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.57.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.11.2021 r.
        
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.11.2021 r. decyzji Nr 73, znak: RZP.6733.57.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 371/20, 371/11, 371/2, 96/2, 371/25, 369/1, 360/1, 348, 806, 810, 358/11 w miejscowości Tur.
 
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (19 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (23 listopada 2021, 14:33:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 484