2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 68 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.67.2021)


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.11.2021 r.

                  
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.11.2021 r. decyzji Nr 68, znak: RZP.6733.67.2021 o umorzeniu postępowania na wniosek dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 107/9, 107/10, 107/6 w miejscowości Zamość i na terenie działki nr 46 w miejscowości Żurczyn.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (9 listopada 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (10 listopada 2021, 12:48:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42