2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 65 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.46.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.10.2021 r.
        
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.10.2021 r. decyzji Nr 65, znak: RZP.6733.46.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 231/58, 231/59, 231/39, 231/13, 231/38, 231/7 w miejscowości Szubin Wieś.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (27 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 października 2021, 14:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114