2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 62 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.48.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.10.2021 r.
                  

       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.10.2021 r. decyzji Nr 62, znak: RZP.6733.48.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 684/40, 684/124 w miejscowości Tur.
 
       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


 
  BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (21 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (25 października 2021, 12:15:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98