2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 57 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.42.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA 
z dnia 15.10.2021 r.
        
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.10.2021 r. decyzji Nr 57, znak: RZP.6733.42.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 33, 34/21, 34/22 w miejscowości Stanisławka.
 
      Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


BURMISTRZ

/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (15 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (19 października 2021, 08:20:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136