2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 52 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.11.2021)


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 10.09.2021 r.
                  
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 10.09.2021 r. decyzji Nr 52, znak: RZP.6733.11.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 214/2 w miejscowości Zamość.
 
       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 


z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke


metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (10 września 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (14 września 2021, 09:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162