2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.52.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.09.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Rafał Pasela, repezentujący firmę Biuro Projektowo-Usługowe Sanbud-Projekt Rafał Pasela z siedzibą przy ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz, z dnia 03.09.2021 r., wpływ: 06.09.2021 r., (uzupełnienie wniosku: 08.09.2021 r., wpływ: 10.09.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 369/1 w miejscowości Tur.

z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak


metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (13 września 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (13 września 2021, 14:18:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127