2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 49 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.35.2021)


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.08.2021 r.
                  
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.08.2021 r. decyzji Nr 49, znak: RZP.6733.35.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 539/3, 544/7 w miejscowości Rynarzewo.
 
       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (25 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 sierpnia 2021, 10:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162