2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 46 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.32.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.08.2021 r.
             
    
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 16.08.2021 r. decyzji Nr 46, znak: RZP.6733.32.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie ul. Świerkowej na terenie działek nr 350, 322, 311, 312, 335, 662, 665, 664, 269/1, 268/11, 268/12, 270/1, 274, 677, 676, 671, 277, 666, 663 w miejscowości Zamość.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (17 sierpnia 2021, 11:01:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118