2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 44 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.30.2021)             
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.08.2021 r.
                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 05.08.2021 r. decyzji Nr 44, znak: RZP.6733.30.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek nr 59/17, 59/28, 59/24 w miejscowości Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
       
           

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (5 sierpnia 2021)
Opublikował: Joanna Matuszak (9 sierpnia 2021, 10:50:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160