2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 41 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.27.2021)

 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.08.2021 r.
        
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 05.08.2021 r. decyzji Nr 41, znak: RZP.6733.27.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej na terenie działek nr 299/3, 300/2, 155/5 w miejscowości Wąsosz.

         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (5 sierpnia 2021)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 sierpnia 2021, 14:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165