2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.11.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.07.2021 r.
 
 
     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 21.06.2021 r. (wpływ: 24.06.2021r.), znak: SKO-4212/106/2021 uchylającą decyzję Burmistrza Szubina Nr 25 z dnia 07.05.2021 r., znak: RZP.6733.11.2021, zawiadamiam o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku P4 sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Bachórz, reprezentujący firmę P.P.P.i U.R. Lambda sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Siennickiej 30, z dnia 18.02.2021 r., (wpływ: 19.02.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 214/2 w miejscowości Zamość.
z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (28 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 lipca 2021, 12:43:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141