2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 40 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.26.2021)


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.07.2021 r.
                  
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.07.2021 r. decyzji Nr 40, znak: RZP.6733.26.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 420/12, 420/8, 420/26, 420/27, 349 w miejscowości Wąsosz.
 
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.z up. BURMISTRZA
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

/-/ Zbigniew Behnke

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (21 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (22 lipca 2021, 08:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216