2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.38.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.07.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marka Patela reprezentujący firmę P.U.P.R.E. „ELTELMAR” Marek Patela z siedzibą w Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 7, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z dnia 08.07.2021 r., (wpływ: 09.07.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV  wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 243/16, 243/27, 246/15, 246/17, 246/18, 246/19, 246/20, 246/21, 246/22, 246/23, 246/24, 246/25, 246/26, 246/27, 246/28, 246/29, 246/30, 246/31, 246/32, 246/33, 246/4, 310/4, 248/10, 266/2 w miejscowości Szkocja.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak


metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (19 lipca 2021, 07:36:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172