2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.37.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.07.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Damiana Jakubowskiego reprezentujący firmę ERGOPROJEKT z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Chodkiewicza 15/211, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią z dnia 05.07.2021 r., (wpływ: 06.07.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 28, 34/21, 34/64 w miejscowości Gąbin.

z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (7 lipca 2021, 11:34:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89