2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.36.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.07.2021 r.

 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Bartłomieja Turskiego reprezentującego firmę Ekoterma Technika Grzewcza Jacek Dudziński z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskiej 16A, działającego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz z dnia 28.06.2021 r., (wpływ 30.06.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 2167, 287, 288/4 w miejscowości Szubin oraz na terenie działek nr 102/5, 102/16 w miejscowości Wolwark.
 
z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (6 lipca 2021, 13:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105