2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 37 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.22.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.07.2021 r.

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.07.2021 r. decyzji Nr 37, znak: RZP.6733.22.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 66/16, 67 w miejscowości Stanisławka oraz na terenie działek nr 2/1, 5/12 w miejscowości Łachowo.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                      BURMISTRZ
 
                                                              /-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (1 lipca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (5 lipca 2021, 08:28:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95