2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 36 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.23.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.06.2021 r.
                  
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 24.06.2021 r. decyzji Nr 36, znak: RZP.6733.23.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na poszerzeniu drogi gminnej publicznej 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki na terenie działki nr 2/4 w miejscowości Smolniki.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (24 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (25 czerwca 2021, 09:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100