2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 35 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.21.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.06.2021 r.
                       
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.06.2021 r. decyzji Nr 35, znak: RZP.6733.21.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 58/5 i 58/14 w miejscowości Szubin.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (24 czerwca 2021, 08:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183