2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.32.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.06.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Patryka Schultz reprezentującego firmę Biuro Projektów Drogowych z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 22/5, działającego w imieniu Gminy Szubin, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin z dnia 09.06.2021 r., (wpływ: 11.06.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie ul. Świerkowej na terenie działek nr 350, 322, 311, 312, 335, 662, 665, 664, 269/1, 268/11, 268/12, 270/1, 274, 677, 676, 671, 277, 666, 663 w miejscowości Zamość.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (16 czerwca 2021, 14:51:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122