2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.31.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.06.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Wojciecha Kabacińskiego reprezentującego firmę Ekoterma-Technika Grzewcza Jacek Dudziński z siedzibą w Lisim Ogonie przy ul. Bydgoskiej 16A, działającego w imieniu PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz z dnia 08.06.2021 r., (wpływ: 10.06.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza średniego ciśnienia na terenie działek nr 13/3, 459/3, 459/13, 459/18 w miejscowości Wolwark.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (11 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (14 czerwca 2021, 09:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103