2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.30.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 08.06.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Krzysztofy Tomczak reprezentującej firmę Ekoterma Technika Grzewcza Jacek Dudziński z siedzibą w Lisi Ogon przy ul. Bydgoskiej 16A, działającej w imieniu PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy , ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz z dnia 02.06.2021 r., (wpływ: 07.06.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek 59/17, 59/28, 59/24 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (8 czerwca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (10 czerwca 2021, 11:41:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104