2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 34 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.20.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.05.2021 r.
                  
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 28.05.2021 r. decyzji Nr 34, znak: RZP.6733.20.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 114/24, 114/25, 114/26, 114/35, 114/36 w miejscowości Kołaczkowo.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (28 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (31 maja 2021, 08:41:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68