2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 32 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.15.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.05.2021 r.
                  
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.05.2021 r. decyzji Nr 32, znak: RZP.6733.15.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie, przebudowie i demontażu sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie działek nr 184/9, 184/8, 99/12, 79/3, 79/2, 77/21 w miejscowości Rynarzewo.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (26 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (28 maja 2021, 08:27:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112